Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 181 - 200 z 778

Slovenský názov:

Hron: šum vody – ramenná sústava

Originálny názov:

Hron: šum vody – ramenná sústava

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

10

Rok:

1993

Anotácia:

Popis sa nenachádza v katalógu.    

Tématika: 58 Signatúra: AF 27/1993

 

Slovenský názov:

Hrozno v ktaji Murcia

Originálny názov:

Region de Murcia: La vid en la Region de Murcia

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

špan.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

26

Rok:

2008

Anotácia:

Video komplexne rieši problematiku pestovania viniča v kraji Murcia. Autor približuje jednotlivé odrody, spôsoby ich pestovania, oboznamuje so škodcami a chorobami, ktoré ohrozujú úrodu.    

Tématika: Španielsko, region, vinohradníctvo, vinič, pestovanie, škodcovia, choroby Signatúra: AF8/2009

 

Slovenský názov:

Hruštínska kosa

Originálny názov:

Hruštínska kosa

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

MiniDV

Minutáž:

7

Rok:

2007

Anotácia:

Video reportáž je zameraná na problematiku a význam kosenia lúk a pasienkov, na súťaž v ručnom, kosení trávy v PD Hruštín, zachovávanie dedičstva a tradícií.    

Tématika: 48, 58, 66, 67 Signatúra: AF 44/2007

 

Slovenský názov:

Hubové choroby cukrovej repy

Originálny názov:

CERCOSPORA BETICOLA & RAMULARIA BETICOLA

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

10

Rok:

2004

Anotácia:

Najvýznamnejšími biotickými patogénmi spôsobujúcimi choroby na listoch cukrovej repy sú Cerospora beticola a Ramularia beticola. Cykly vývinu choroby u týchto patogenických húb ukazujú fotografické 3D animácie a skutočné video zábery. Najmä spôsob infekcie, ako aj epidemiologické šírenie nákazy sú podané veľmi vyčerpávajúco. Film vysvetľuje použitie epidemiologických hraničných hodnôt pri rozhodovaní o selektívnej aplikácii fungicídy. Pestovaním odrôd cukrovej repy, ktorá je odolnejšie voči druhom Ceraspora a Ramularia beticola je možné priebeh nákazy spomaliť.     

Tématika: 26, 28, 56, 60, 81 Signatúra: AF 12/2004a

 

Slovenský názov:

Huby na obilí

Originálny názov:

Brandpilze im Getrede

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

10

Rok:

2006

Anotácia:

Snete sa rozširujú medzi obilím po dlhšiu dobu až kým nezničia plodiny a vidno zjavné čierne škvrny. Na základe biológie a rôznych stratégií rozširovania, snete je možné rozdeliť do dvoch skupín: voľné snete a viskózne snete. Na príklade Tilettia caries príčine viskóznej snete na pšenici a Ustilogo nuga, príčine voľnej snete jačmeňa je zobrazený osobitný charakter oboch skupín. 3D animácia a skutočné zábery predstavujú fascinujúce stratégie, ktoré títo agenti používajú na svoje rozmnožovanie a rozširovanie.     

Tématika: 26, 60 Signatúra: AF 15/2006

 

Slovenský názov:

Iba trávnik

Originálny názov:

Just a lawn

Krajina:

Kanada

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

14

Rok:

2007

Anotácia:

Väčšina Kanaďanov privítala príchod pesticídov na udržiavanie trávnika s nadšenám. Ale v sedemdesiatych rokoch začínala byť zjavná potenciálna hrozba týchto chemikálií. Film sleduje vývoj kampane v Quebecku, ktorý ako prvý bil na poplach v r.1985, po dovážneho mladého tínedžera, ktorý trval na tom, aby vláda obmedzila používanie pesticídov. Napriek odporu, zdravotným problémom a sporom quebeckí aktivisti pokračovali v spochybňovaní nezávadnosti pesticídov.    

Tématika: Chémia, rekultivácia, škodlivé látky, životné prostredie, ekológia, choroby ľudí, sociológia, demografia Signatúra: AF15/2008 AF15/2008a

 

Slovenský názov:

INRA: Pre zem a pre ľudí

Originálny názov:

INRA : Pour la terre et les hommes

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

9

Rok:

2005

Anotácia:

INRA – Národný ústav agronomických výskumov, je celoštátnou organizáciou finalizovaných výskumov, ktorý zamestnáva 8 500 subjektov v 21 výskumných centrách. Film predstavuje laboratóriá tohto Ústavu a výskumné práce robené v rámci jeho jednotlivých centier.    

Tématika: 20, 54, 60 Signatúra: AF 31/2007

 

Slovenský názov:

Inseminácia hovädzieho dobytka

Originálny názov:

Inseminácia hovädzieho dobytka

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

12

Rok:

2000

Anotácia:

Umelá inseminácia je cielený zákrok do reprodukčného procesu zvierat. Pozostáva z odberu semena a jeho laboratórneho spracovania. Ďalšími etapami sú hlboké zmrazenie semena, monitorovanie pohlavného cyklu a aplikácia inseminačnej dávky do pohlavných orgánov kráv.    

Tématika: 7, 25, 78, 82 Signatúra: AF 13/2001

 

Slovenský názov:

Inseminácia ošípaných

Originálny názov:

Inseminácia ošípaných

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Beta-VHS

Minutáž:

14

Rok:

Anotácia:

Bez súhrnu    

Tématika: 7, 45, 82 Signatúra: AF 27/2002a

 

Slovenský názov:

Integovaná ochrana rastlín bez chemikálií

Originálny názov:

INTEGRATED PEST CONTROL WITHOUT CHEMICAL

Krajina:

Malajzia

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

24

Rok:

1999

Anotácia:

Film oboznamuje s biologickou ochranou rastlín, ktorá menej zaťažuje životné prostredie, ale je náročná na úroveň poznania a aj na dostupnosť k najnovším poznatkom biológie, ekológie a etológie.     

Tématika: 4, 13, 16, 60, 83 Signatúra: AF 22/2002a

 

Slovenský názov:

Integrovaná produkcia jabĺk

Originálny názov:

INTEGRATED APPLE PRODUCTIO

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

17

Rok:

1993

Anotácia:

Program o tvorbe situačného nákresu jabloňového sadu. Údržba a organizácia integrovanej produkcie ovocia, ochrane proti škodcom a chorobám, zachádzaní s ovocím a jeho uskladňovaní.    

Tématika: 47, 70 Signatúra: AF 9/1994, a

 

Slovenský názov:

Integrovaná produkcia jahôd

Originálny názov:

Integrowana Produkcja Truskawek

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

14

Rok:

1998

Anotácia:

Integrovaná výroba ovocia (IVO) je modernou a výhodnou metódou pestovania kvalitných jahôd. Jej cieľom je výroby jahôd bez nebezpečných rezíduí pri zachovaní environmentálnej výroby. Film zahŕňa vytvorenie a spôsoby IVO na jahodových plantážach.    

Tématika: 47 Signatúra: AF 18/1998

 

Slovenský názov:

Integrovaná produkcia ovocia: Zakladanie sadu a jeho integrovaná ochrana

Originálny názov:

Integrowana Produkcja Owoców: Zakladanie sadu i zabiegi pielegnacyjne

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

22

Rok:

1997

Anotácia:

Integrovaná produkcia ovocia (IPO) je moderná, výnosná metóda pestovania vysokokvalitného ovocia. Zameriava sa na produkciu ovocia bez nebezpečných rezíduí a zároveň rešpektuje životné prostredie. Film zahrňuje aj zakladanie IPO sadov a agrotechnické postupy v týchto sadoch.    

Tématika: 47, 56, 60, 71, 83 Signatúra: AF 20/1997

 

Slovenský názov:

Integrovaná výroba v skleníku

Originálny názov:

production integrada en cultivas hortuoias bajo abrige

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Betacam, VHS

Minutáž:

26

Rok:

1999

Anotácia:

Integrovaná výroba je základnou technikou pre získavanie kvalitných hornikultúr s minimálnym rizikom pre pestovateľov, spotrebiteľov a životné prostredie.    

Tématika: 71 Signatúra: AF 2/2000

 

Slovenský názov:

Invázia exotov

Originálny názov:

Die Rache der Schopfung – Invasion der Exoten

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

43

Rok:

2005

Anotácia:

Seriál „Pomsta vývoja“ odhaľuje dramatické zmeny nášho životného prostredia, spôsobené globalizáciou a mobilitou, ktoré sa nepozorovane dejú niekoľko rokov. Film o invázii exotických druhov, ktorí cestujú ako čierni pasažieri na lodiach, v lietadlách alebo iných dopravných prostriedkoch: exotické zvieratá a rastliny, nežiaduci votrelci, bioagresori. Zrýchlená celosvetovým obchodom, cestovaním a globalizáciou sa krajinou valí vlna invazívnych druhov. Niektoré sa šíria explozívne. Narušujú ekosystémy a spôsobujú zánik domácich druhov. Hrozí nám zničenie útokmi týchto cudzincov?     

Tématika: 6, 13, 67, 83 Signatúra: A F 28/2006

 

Slovenský názov:

Jak se rodí řeka

Originálny názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

čes..

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

13

Rok:

2008

Anotácia:

V strednom Taliansku pod pohorém Gran Sasso d´Italia vyviera pri meste Capestráno prameň rieky Tirino. Je taký silný, že tu niekoľko storočí poháňal niekoľko vodných mlynov. Po ich odstavení bola v údolí postavená hrádza a silu prameňov využili na výrobu elektr. energie. Studená , ale výnimočne čistá voda priehrady zaplavila celé údolie. Čo sa ukrýva pod jej hladinou? Práve o tom je film.    

Tématika: Stredomorie, Taliansko, vodné hospodárstvo, voda, aquakultúra Signatúra: AF27/2008 AF27/2008a

 

Slovenský názov:

Jazerný pstruh - vaša národná umelá liahareň rýb

Originálny názov:

LAKE TROUT - YOUR NATIONAL FISH

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

11

Rok:

1993

Anotácia:

Pred viac ako sto rokmi nasadili jazerné pstruhy z Veľkých jazier do Yellowstonského národného parku, dovtedy ešte neplodných jazier. Dnes majú potomkovia týchto rýb životodarnú úlohu pri zachovávaní jazerného pstruha vo Veľkých jazerách.    

Tématika: 63 Signatúra: AF 10/1994, a

 

Slovenský názov:

Jeden deň podenky potiskej

Originálny názov:

Tiszavirág – egy nap pompa

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

maďarsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

30

Rok:

2005

Anotácia:

Spomedzi najväčších riek križujúcich povodie Karpát bola Tisa vždy najzáhadnejšou. Napriek veľkým projektom na kontrolu tejto rieky, ktoré sa realizovali v 19. storočí, viaceré časti Tisy si stále zachovávajú svoju starobylú a jedinečnú krásu. Tu v tejto nedotknutej divočine sa odohráva každoročne pozoruhodné divadlo. Je to rojenie podenky potiskej larvy tohto tajomného hmyzu žijú v podvodných skrýšach tri roky. Po skončení tohto nezaujímavého obdobia sa udeje čosi zázračné. Ako keby dostali osobitný znak, larvy opúšťajú svoje skrýše a smerujú k hladine. V tisícoch sa vynárajú z vody. Majú jediný cieľ pred očami: v priebehu niekoľkých hodín si musia nájsť partnera, spáriť sa a potom naklásť vajíčka. Potom umierajú. Ich telá padajú do vody a sú ťahané tokom Tisy. Pripojte sa k Zoltánovi Sallaiovi, ochrancovi Národného parku a buďte svedkami očarujúceho letu podeniek. Uvidíte nespočetné množstvo hmyzu, ako sa vynára z rieky a budete sledovať ako si plnia svoje jediné poslanie: reprodukciu.     

Tématika: 13, 23, 39, 76, 83 Signatúra: AF 21/2006

 

Slovenský názov:

Jednoduché hydroponické záhrady

Originálny názov:

Introducing simple hydroponic gardens

Krajina:

Izrael

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

25

Rok:

2008

Anotácia:

Využívanie hydropónie v štátoch južnej Ameriky.    

Tématika: Južná Amerika,, rastlinná výroba, technológie, záhradkárstvo, zeleninárstvo Signatúra: AF9/2008 AF9/2008a

 

Slovenský názov:

Jednoduchý dar

Originálny názov:

A SIMPLE GIFT

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

1997

Anotácia:

Videozáznam dokumentuje niektoré z miest, kde pracuje organizácia Heifer Project International a cirkev ako partneri s cieľom prekonať hlad.    

Tématika: 56, 67 Signatúra: AF 17/1999

 

Strana 10 z 39
  

Doplnkové informácie