Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 121 - 140 z 778

Slovenský názov:

Šanca pre vidiek

Originálny názov:

Šanca pre vidiek.

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

24

Rok:

1993

Anotácia:

Šancou je v tomto prípade vidiecka turistika, pojem, pod ktorým sa neskrýva nič iné, ako u nás v čase prvej republiky známa tradícia letných bytov, prázdnin na vidieku. S postupujúcou kolektivizáciou sa letné byty postupne vytrácali, prerušili sa väzby medzi vidieckymi a mestskými rodinami. Snaha o obnovenie vidieckej turistiky je reakciou na životný štýl súčasného mesta.    

Tématika: 2 Signatúra: AF 30/1994, a

 

Slovenský názov:

Škodcovia zásob obilia

Originálny názov:

PARASITES

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky, anglicky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

28

Rok:

1993

Anotácia:

Film sa zaoberá bojom človeka so škodcom zásob obilia – chrobákom zrniarom čiernym. Používa pritom rôzne metódy. Prvoradé je pritom spoľahlivo detekovať vzorky obilia, určiť, ktoré sú napadnuté. Na pomoc tu prichádza napríklad elektronická a výpočtová technika, ktorá vyhodnocuje akustické signály vydávané rôznymi štádiami zrniarky při vyžieraní zrna. Cieľom výskumníkov je však vyšľachtenie takých odrôd obilnín, ktoré by už vo svojom genetickom kóde niesli informáciu o produkovaní látky, ktorá odpudzuje hmyz. Takú zlúčeninu produkuje napríklad sója. „1994“ – Veľká cena festivalu –MAGNA MATER – cena vlády SR    

Tématika: 23, 60, 70 Signatúra: AF 31/1994, a

 

Slovenský názov:

Štyri ročné obdobia vo včelíne

Originálny názov:

--

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

14

Rok:

1993

Anotácia:

Najdôležitejšie při vo včelíne: príprava kolónií na nadchádzajúcu sezónu, kontrola medových výrobní, dezinfekcia zriadenia, extraction včelieho vosku, peľové zásoby, materská kašička, zbieranie medu.    

Tématika: 73 Signatúra: AF 32/1994

 

Slovenský názov:

Technológia v skleníku (záhradkárstvo)

Originálny názov:

TECHNOLOGY UNDER GLASS (HORTICULTURE)

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

15

Rok:

1993

Anotácia:

Prehľad posledného vývoja v záhradkárstve v skleníku (biologické uzatvorené okruhy).    

Tématika: 71, 80 Signatúra: AF 20/1993

 

Slovenský názov:

Tradičné získavanie medu a vosku

Originálny názov:

--

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

1993

Anotácia:

Prvé dni novembra sú najdôležitejšie na rezanie úľov. Je to ťažba medových „chlebov“ z medových plástov.    

Tématika: 68, 73 Signatúra: AF 33/1994

 

Slovenský názov:

Trinásty lístok

Originálny názov:

The thirteenth leaf

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

19

Rok:

1993

Anotácia:

Počas rastu pšenice sa na jej lodyhe úspešne objavuje trinásť listov. Trinásty list má zázračnú funkciu. Produkuje polovicu množstva nutrientov potrebných pre pšeničné zrnká, čím vysoko prevyšuje schopnosť ostatných dvanástich listov. Prečo má trinásty list takúto mimoriadnu schopnosť, Aké je tajomstvo jeho vnútornej štruktúry? Tento film vás uvedie do poodokrytej mystérie. Cena primátora jako Nitra    

Tématika: 11, 54, 60 Signatúra: AF 34/1994, a

 

Slovenský názov:

Využitie horských a podhorských oblastí na chov hovädzieho dobytka

Originálny názov:

Využitie horských a podhorských oblastí na chov hovädzieho dobytka

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1993

Anotácia:

Oboznamuje s možnosťou využitia oblastí s väčším zastúpením pastvín na chov mäsových typov hovädzieho dobytka, vrátane napojenia na ďalšie aktivity, napríklad na agroturistiku.    

Tématika: 2, 48, 50, 60, 82 Signatúra: AF 35/1994

 

Slovenský názov:

Zalesňovanie plôch poškodených eróziou

Originálny názov:

Forestry in runoff area of loess plateau

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Umatic

Minutáž:

20

Rok:

1993

Anotácia:

Film opisuje techniku rekultivácie svahov a priekop stromami zachytávajúcimi zrážky. Priemerné ročné zrážky sú tam len 300 až 500 mm. Životné prostredie sa rekultiváciou veľmi zlepšilo.    

Tématika: 11, 13, 60, 76, 83 Signatúra: AF 36/1994, a

 

Slovenský názov:

Zeleň na balkónoch

Originálny názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

12

Rok:

1993

Anotácia:

Výber a úprava zelene na balkónoch. Príprava substrátu a sadenie.    

Tématika: 80 Signatúra: AF 38/1994

 

Slovenský názov:

Zelené dedičstvo

Originálny názov:

Zelené dedičství

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

29

Rok:

1993

Anotácia:

Film oboznamuje s transformáciou lesného hospodárstva, rieši i závažné problémy s ekologickým ohrozením lesných ekosystémov – s dôsledkom radu negatívnych vplyvov pôsobiacich počas minulých desaťročí. Súčasné zmeny znamenajú návrat k stavovským zásadám v lesnom hospodárení, čoho výsledkom by malo byť, aby naši potomkovia prevzali lesy v čo najlepšom stave. „1994“ – Veľká cena festivalu – MAGNA MATER“ –cena vlády SR    

Tématika: 13, 38 Signatúra: AF 37/1994, a

 

Slovenský názov:

Zeolity

Originálny názov:

Zeolity

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

17

Rok:

1993

Anotácia:

Film o jednom z najširšie aplikovateľných nerastov – zeolite. Popisuje jeho chemické a fyzikálne vlastnosti a využitie v ochrane životného prostredia, priemysle i vo všetkých odvetviach poľnohospodárskej výroby.    

Tématika: 43 Signatúra: AF 39/1994, a

 

Slovenský názov:

Život s prírodou

Originálny názov:

LIVING WITH WILDLIFE

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

28

Rok:

1993

Anotácia:

Pohľad na problémy poškodenia prírody vo vidieckych a mestských oblastiach a nebezpečenstvách, ktorým príroda vystavuje zdravie ľudí, ich bezpečnosť a majetok. Snímok obhajuje ekologicky bezpečné a obecne rozumné riešenia tohto problému.    

Tématika: 13, 83 Signatúra: AF 25/1993

 

Slovenský názov:

Život v pôde

Originálny názov:

---

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

14

Rok:

1993

Anotácia:

Konzervácia je pre pôdu dôležitá. Stále viac odmietajú oranie samotní poľnohospodári, pretože vystavujú pôdu erózii a poškodzovaniu mikroflóry a obmedzujú jej úrodnosť tým, že ju prevetrávajú. Čím nahradiť tento návyk orania?    

Tématika: 58 Signatúra: AF 40/1994

 

Slovenský názov:

To nie je žiadna veda–O povodniach

Originálny názov:

C´est pas sorcier: Les inondations, les sorciers prennent l´eau

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

Francúzsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

26

Rok:

1993

Anotácia:

Vo Francúzsku sú asi dva milióny ľudí vystavených riziku záplav. Žiaden div, keď vieme, že krajina je popretkávaná vodnými tokmi o dĺžke 28 000 km... Záplavy sú rôzneho druhu. Fred a Jamy nám predstavujú rôzne mechanizmy týchto klimatických javov a vysvetľujú, prečo sa tisícky ľudí pravidelne ocitá „nohami vo vode“.    

Tématika: 16, 23, 70 Signatúra: AF 45/2007

 

Slovenský názov:

Škola druhých : Mexico . Emillanove při

Originálny názov:

La scuola degli alti: Messico – „La citta di Emiliano“

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

taliansky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

1993, 1994

Anotácia:

Mexiko je krajinou protikladov. Kým samotné hlavné při Mexico pôsobí bohato, musí sa vyrovnávať s obrovským chaosom, následkami nedávneho zemetrasenia a prílivom až 5 tisícok imigrantov denne. Vidiek je pritom jednoznačným obrazom biedy.    

Tématika: 22, 37, 67 Signatúra: AF 9/1995, a

 

Slovenský názov:

Škola druhých: Brazília – U brazílskych Indiánov

Originálny názov:

LA scuola degli alti: Brasile – „A lezione dagii Indios“

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

taliansky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

21

Rok:

1993, 1994

Anotácia:

Brazílski Indiáni v oblasti Airasol nechcú žiť pod ľudskú dôstojnosť a dokazujú, že sú schopní vlastnej samosprávy a hospodárenia v nových podmienkach.    

Tématika: 37, 67 Signatúra: AF 9/1995, a

 

Slovenský názov:

Škola druhých: Čad sa lieči

Originálny názov:

La scuola degli alti: Ciad si cura

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

taliansky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

19

Rok:

1993, 1994

Anotácia:

V Čade nie je zdravotnícka starostlivosť v nemocniciach dostupná všetkým. Zriadením pojazdných ambulancií sa podarilo sprístupniť ju. Čím sa však len čiastočne napĺňa program WHO „Zdravie pre všetkých do roku 2000“.    

Tématika: 1, 67 Signatúra: AF 3/1995, a

 

Slovenský názov:

Škola druhých: Eritrea – v škole demokracie

Originálny názov:

La scuola degli alti: Eritrea – a scuola di democrazia

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

taliansky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

18

Rok:

1993, 1994

Anotácia:

Maličká poľnohospodárska krajina „v rohu Afriky“ – Eritrea je od roku 1991 nezávislá. Vyrovnáva sa s problémami, ktorých korene siahajú do koloniálnej minulosti. Prvoradé je odstrániť analfabetizmus a umožniť prístup k vzdelaniu všetkých.    

Tématika: 1, 67 Signatúra: AF 3/1995, a

 

Slovenský názov:

Škola druhých: Guatemala – Hľadanie slobody

Originálny názov:

La scuola degli alti: Guatemala – „In cerca di liberta“

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

taliansky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

8

Rok:

1993, 1994

Anotácia:

Při mnohé latinskoamerické krajiny, aj Guatemala má problémy, spôsobené rýchlym rastom. Poľnohospodárske obyvateľstvo pritom za nízku mzdu pracuje na plantážach pre zahraničné spoločnosti. Úlohou pre budúcnosť je tento stav zmeniť, dať ľuďom vzdelanie a dôstojné podmienky pre život.    

Tématika: 37, 54, 67 Signatúra: AF 9/1995, a

 

Slovenský názov:

Škola druhých: Guatemala – Kamaráti z ulice

Originálny názov:

La scuola degli alti: Guatemala „Compagni di strada“

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

taliansky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

12

Rok:

1993, 1994

Anotácia:

Súčasnosť Guatemaly je poznačená vojnou. Najviac trpia deti, ktoré obrala o všetko. Ostali im len opustené miesta a ulice, kde sa snažia prežiť. Viaceré nevládne organizácie sa im snažia pomôcť.    

Tématika: 22, 37, 67 Signatúra: AF 9/1995, a

 

Strana 7 z 39
  

Doplnkové informácie